GARANCIJA Nokian Tyres NA PREVOŽENE KILOMETRE

POGOJI IN OMEJITVE GARANCIJE NA PREVOŽENE KILOMETRE

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

1. To garancijo Nokian Tyres na prevožene kilometre zagotavlja Nokian Tyres s.r.o. (družba z omejeno odgovornostjo) s sedežem na naslovu V Parku 2336/22, 148 00 Praga 4, Češka republika, ID 457 94 375, vpisana v trgovinski register Mestnega sodišča v Pragi pod številko spisa C 11311, in sicer s posredovanjem prodajalcev, ki sodelujejo v programu garancije na prevožene kilometre, za pnevmatike Nokian Tyres, ki jih proizvaja podjetje Nokian Tyres plc.

2.Garancija velja samo za naslednje pnevmatike:

Nokian Tyres Seasonproof in Nokian Tyres Seasonproof SUV.

Garancija velja samo za pnevmatike, kupljene pri pooblaščenem prodajalcu pnevmatik Nokian Tyres v Sloveniji, v obdobju od 15. 3. 2022 do 31. 12. 2022.

3. Garancija zagotavlja jamstvo za življenjsko dobo tekalne plasti štirih pnevmatik v dolžini 35 000 prevoženih kilometrov. Če pri primerno uporabljenem in pravilno nameščenem kompletu pnevmatik, ki so redno menjale svojo pozicijo na vozilu, pride pri običajni uporabi do predčasne obrabe le-teh (glej "Pogoji in omejitve"), prejme stranka od kateregakoli prodajalca Nokian Tyres, ki je udeležen v programu garancije na prevožene kilometre, nov ustrezen komplet pnevmatik s sorazmernim popustom, ki ustreza številu dejansko prevoženih kilometrov.

4. Za pnevmatike, ki so se obrabile enakomerno (največja razlika v obrabi tekalne plasti sta 2 milimetra), prejme stranka sorazmeren popust na nov ustrezen komplet pnevmatik Nokian Tyres (popust se obračuna glede na sorazmerje števila kilometrov, ki manjkajo do števila, zajamčenega s to garancijo in opredeljenega v teh pogojih) po sledečem izračunu:
Za pnevmatike s prevoženimi 31 000 do 35 000 kilometri: popust 10 %
Za pnevmatike s prevoženimi 27 000 do 30 999 kilometri: popust 20 %
Za pnevmatike s prevoženimi 23 000 do 26 999 kilometri: popust 30 %
Za pnevmatike s prevoženimi 19 000 do 22 999 kilometri: popust 40 %
Za pnevmatike s prevoženimi 18 999 ali manj: najvišji popust 50 %

5. Seznam pooblaščenih prodajalcev Nokian Tyres, ki sodelujejo v programu garancije na prevožene kilometre, torej prodajalcev, pri katerih se razširjena garancija lahko uveljavi, je na voljo TUKAJ.

 

KAKO UVELJAVITI GARANCIJO:

1. OBRABLJEN KOMPLET PNEVMATIK DOSTAVITE GARANCIJSKEMU PRODAJALCU

 • Garancijski prodajalec preveri veljavnost garancije tako, da pregleda (a) original računa, ki dokazuje nakup pnevmatike, (b) e-pošto Nokian Tyres, ki potrjuje registracijo garancije na prevožene kilometre, in (c) izpolnjevanje vseh ostalih pogojev (omejitev) garancije, predvsem izmeri preostalo globino tekalne plasti pnevmatik.

2. GARANCIJSKI PRODAJALEC PNEVMATIKE ZAMENJA

 • Če so pogoji garancije izpolnjeni, garancijski prodajalec stranki kot nadomestilo za obrabljene pnevmatike zagotovi nov, ustrezen komplet pnevmatik Nokian Tyres s sorazmernim popustom. Stranko bremenijo stroški montaže novih pnevmatik.

3. GARANCIJSKI PRODAJALEC IZPOLNI OBRAZEC

 • Garancijski prodajalec skupaj s stranko izpolni reklamacijski obrazec. Stranka obdrži izvirnik kartice, garancijski prodajalec pa njeno kopijo.

 

POGOJI IN OMEJITVE GARANCIJE

Za garancijo veljajo naslednji pogoji:

 • Stranka kupi komplet štirih pnevmatik.
 • Stranka garancijo lahko uveljavi, če je prvotni kupec pnevmatik, ki je starejši od 18 let, stalno bivališče pa ima na ozemlju Slovenije.
 •  Pnevmatike morajo biti pravilno nameščene na platišče, ki ustreza standardom ETRTO (mednarodno veljavne specifikacije, ki jo je izdala Evropska tehnična organizacija za pnevmatike in platišča in je dostopna na naslovu www.etrto.org) ali STRO (mednarodni standardi, prilagojeni posebnim nordijskim zahtevam, ki jih je izdala skandinavska organizacija za pnevmatike in platišča, ki so dostopni na naslovu www.stronordic.com).
 • Geometrijo koles je treba prilagoditi najpozneje 14 dni od datuma nakupa pnevmatik. Garancija velja samo na komplet pnevmatik, nameščenih pri pooblaščenem prodajalcu Nokian Tyres.
 • Garancija velja samo takrat, če so pnevmatike menjale svojo pozicijo na vozilu vsakih 10 000 prevoženih kilometrov ali enkrat na leto (kar se zgodi prej). Vsako menjavo pnevmatik je treba dokumentirati.
 • Pnevmatike niso vozile preobremenjene, vedno so bile napolnjene na pravilen polnilni tlak v skladu s priporočili proizvajalca in jih je redno in med vsako menjavo preveril pooblaščeni prodajalec Nokian Tyres.
 • Garancija se nanaša na komplet pnevmatik, ki so se uporabljale v običajnih razmerah in v terenu, ki je tipičen za območja veljavnosti garancije. Garancija ne velja na pnevmatike, ki so se uporabljale več kot priložnostno v razmerah zunaj teh območij. Garancija ne velja za motorne športe, uporabo pri reševalnih vozilih ali za druge namene, ki so primerljivi z zgoraj navedenimi tipi uporabe.
 • Garancija mora biti registrirana na spletnem mestu Nokian Tyres www.nokiantyres.com/garancija-na-kilometre.
 • Garancija se lahko uveljavi, če enakomerno obrabljene pnevmatike, za katere garancija velja, dosežejo globino tekalne plasti 4 mm prej, kot je doseženo zajamčeno število prevoženih kilometrov.
 • Veljavnost garancije se mora dokazati s predložitvijo (a) originala računa, ki potrjuje nakup pnevmatik v obdobju od 15. 3. 2022 do 31. 12. 2022, (b) e-pošte Nokian Tyres, ki potrjuje registracijo garancije na prevožene kilometre in (c) izpolnjevanja vseh drugih garancijskih pogojev (omejitev).

Za garancijo veljajo naslednje omejitve:
Garancija velja najmanj štiri (4) leta od datuma nakupa pnevmatik, v času njene veljavnosti pa se lahko za določen komplet pnevmatik uveljavi samo enkrat.

 • Garancija velja samo v državi, v kateri je bila izdana.

Garancija ne velja za vandalizem, krajo, počena platišča ali kakršnekoli neposredne ali posredne poškodbe.

Garancija krije samo življenjsko dobo tekalne plasti, ne pa poškodb na bočnicah.

Nove pnevmatike morajo imeti enako velikost (ali mora biti vsaj za isto vozilo ali enako velikost platišča) in morajo biti namenjene za enak letni čas kot prvotne pnevmatike.

 

Registracija garancije na prevožene kilometre